Waarden zijn geen behang-papier

Vaak zie je de waarden van een onderneming terugkomen op de website of soms zelfs aan de muur in het kantoor. En dat is mooi, maar dat is niet genoeg.

Want te weinig zie je die waarden terugkomen in hoe het bedrijf handelt, hoe het omgaat met mensen. Waarden dienen niet als behangpapier. Waarden krijgen pas waarde als je er ook normen aan koppelt, als je gaat bepalen wat die waarde precies betekent en hoe je die omzet in de praktijk.

Als je een waarde er enkel en alleen bijneemt omdat je denkt dat die mooi staat of omdat dat is wat klanten en medewerkers willen horen, gaat die nooit daadwerkelijk deel uit maken van je onderneming.

Sterker nog, mensen gaan die heel snel doorprikken en je er juist op afrekenen omdat je er niet naar handelt.

Soms kan er ook een waarde tussen zitten die eerder een ambitie is dan een drijfveer. En dat is helemaal oké. Het kan namelijk net ‘n katalysator zijn om die waarde ten volle te gaan integreren en doorleven in je bedrijf.

Dat is tegelijkertijd ook de absolute voorwaarde: je moet bereid zijn en in staat zijn om ernaar te handelen.

Daarom maakt dit ook een belangrijk deel uit van de Horizon-dag binnen mijn trajecten. Want het is cruciaal om zorgvuldig je bedrijfswaarden te kiezen. Ze geven je richting en helpen je keuzes maken. Kies daarom alleen maar waarden waar je naar kan en wil handelen. Die je drijfveer zijn en je ambitie uitstralen. En doe er alles aan om ze waar te maken.

Dat probeer ik ook met de waarden die ik voor HELDER gedefinieerd heb.

BETEKENISVOL
Ik wil dat alles wat ik doe, op een bepaalde manier zin heeft. Dan kan zijn voor mezelf, voor mijn bedrijf, voor mijn familie, voor klanten, voor de maatschappij. Ik wil een steen in een rivier verleggen. Dat hoeft daarom niet altijd groots te zijn, zolang het maar iets voor iemand betekent.

GROEI
Deze waarde gaat hand in hand met de eerste, ‘betekenisvol’ maar gaat nog een stapje verder. Het gaat om de drang om vooruit te gaan, om stappen te zetten, om te leren, te ontdekken, nieuwsgierig te zijn én te blijven. Over zelf groeien en anderen laten groeien.

EIGENHEID
Lange tijd heb ik een rol gespeeld en mezelf weggestopt en klein gehouden. Daar doe ik niet meer aan mee. Dus wil ik mijn eigenheid kwijt kunnen in mijn onderneming, ook mijn kleine kantjes. Voor mij voelt dat ook als vrijheid. Daarnaast wil ik ook dat mijn coachees hun eigenheid hebben en kunnen inbrengen. Eenheidsworst is er al meer dan genoeg.

EENVOUD
Deze waarde zit ook al ‘n beetje in de naam HELDER. Het is mijn drang naar rust, duidelijkheid en simpliciteit. Ik heb een hekel aan het nodeloos complex maken van dingen die eigenlijk simpel horen te zijn. Ik probeer dit door te trekken in onderneming, in mijn persoonlijk leven en in wie ik ben.

Dit is een beetje mijn ‘streven naar’-waarde. Want het is een dagelijkse oefening om die eenvoud om te zetten in woorden en daden. Maar het is wel ‘n waarde waarvan ik oprecht voel, dat die juist is.

Waarden en normen bepaal je niet lichtzinnig, daarom maakt deze oefening ook deel uit van de Horizon-dag waarmee ik een nieuw traject telkens start. Omdat het een ijkpunt vormt voor de richting waar de ondernemer uit zal gaan.

Wil jij ook jouw waarden bepalen tijdens een Horizon-dag? Plan een kennismakingsgesprek om meer info te verkrijgen.